Privacy Statement & Disclaimer


 
 

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van deze website. Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv.

Via het aanmeldformulier op deze site kunnen en/of dienen gebruikers informatie te verstrekken zoals hun naam, voorkeuren en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan en worden niet aan derden verstrekt. Deze site bevat links naar andere websites. Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciƫle doeleinden. Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bv tenzij anders vermeld in de informatie zelf.